RUSTICA en productstandaarden

Het RUSTICA-project produceert een brede waaier aan nieuwe biogebaseerde meststofcomponenten en een reeksmengelingen op basis van deze componenten. In dit verband rijst de vraag hoe een potentiële markt tebetreden met nieuwe en veelbelovende innovaties? Een van de vele uitdagingen waarmee men te maken krijgt, zijn bijvoorbeeld standaarden met betrekking tot productveiligheid, de garantie qua compatibiliteit en betrouwbaarheid van de samenstelling.

In principe dienen twee hoofdcategorieën van standaarden vermeld te worden: in eerste instantie de verplichte standaarden die algemeen, in een wettelijk kader zijn gedefinieerd en in tweede instantie, de standaarden waaraan vrijwillig kan worden voldaan. Een breed scala aan wettelijk gedefinieerde standaardenvoor de bouwstenen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, biochar en compost en de respectieve grondstoffen is reedsvastgelegd, bijvoorbeeld in het openbare RUSTICA-rapport D3.2, waarin de resultaten vaninternationale overeenkomsten en EU-wetgeving worden voorgesteld.

Een andere benadering van standaardisatie houdt rekening met territoriale gebieden. In de sectoren van meststoffen en bodemverbeteraars bijvoorbeeld zijn de standaarden voor de eerder genoemde biochar en compost verschillend, van continent tot continent en van land tot land. Het biochar certificeringsprogramma van het International Biochar Initiative (IBI) is gericht op de Verenigde Staten en Canada en vereist bijvoorbeeld bepaalde fysisch-chemische eigenschappen en veiligheidstests1. Het Europese Biochar certificaat (EBc) is een vrijwillig instrument dat bijvoorbeeld de kwaliteit en controle van biochar in Europa definieert, terwijl het in Zwitserland verplicht is2. Op nationaal niveau zijn niet-verplichte productstandaarden voor biochar te vinden in onder andere Italië3. AVoor compost, als biologische meststof, gelden specifieke standaarden in Colombia, één van de partnerlanden van RUSTICA . In de EU heeft het European Compost Network (ECN) een Europees kwaliteitsgarantiesysteem (ECN-QAS) ontworpen met vereisten voor nationale kwaliteitsgarantieorganisaties en een kwaliteitslabel4. Op nationaal niveau staat ”KEURcompost” bijvoorbeeld garant voor gecertificeerde producten in Nederland5 en kan het ”RAL Gütezeichen Kompost” worden verkregen in Duitsland6. Regionale vereisten in overweging nemend, definieert VLACO in Vlaanderen niet alleen de wettelijke criteria voor compost, maar kent het ook een label toe voor gecertificeerde compost met eigenschappen die verder gaan dan het wettelijk vastgelegde minimum7.

www.wiedemann-gmbh.eu
wiedemann-gmbh@t-online.de

[1] https://biochar-international.org/standard-certification-training/certification-program/ (24.06.2023)

[2] https://www.european-biochar.org/en/home (24.06.2023)

[3] https://ichar.org/ (24.06.2023)

[4] https://www.compostnetwork.info/ecn-qas/quality-mark/ (24.06.2023)

[5] https://bvor.nl/keurcompost/ (26.06.2023)

[6] https://www.ral-guetezeichen.de/gz-einzelansicht/?gz=gz_25 1 (26.06.2023)

[7] https://vlaco.be/onafhankelijke-certificering/het-vlaco-label (26.06.2023)

Disclaimer: De standpunten in deze publicatie RUSTICA – Analyse van nationale en regionale wetgevingskaders zijn uitsluitend een mening van de auteur. De auteur en de leden van het RUSTICA consortium aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen, verliezen of schade als gevolg van het gebruik van deze publicatie, de inhoud of delen ervan. Dit document is uitsluitend opgesteld voor algemene informatiedoeleinden en vormt in geen geval een juridisch of ander advies.

RusticaNewsletter

RusticaNewsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Rustica Project.

You have Successfully Subscribed!

Spring naar de inhoud