RUSTICA presenteert baanbrekende resultaten rond upcycling van groente- en fruitafval op RAMIRAN 2023

Het RUSTICA project presenteert onderzoeksresultaten rond innovatieve upcycling van fruit- en groenteafval tot bouwstenen voor biogebaseerde meststoffen tijdens de RAMIRAN conferentie.

Op de RAMIRAN conferentie in Cambridge op 13 september 2023 stelde Fien Amery van het Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO) een aantal resultaten van het RUSTICA project voor. De presentatie demonstreerde de omzetting van fruit- en groenteafval in biogebaseerde meststofcomponenten, wat een duurzame oplossing biedt voor de landbouw.

De focus van de presentatie  was ”opschaling van laboratorium naar veld”en demonstreerde de progressieve validatie van biogebaseerde meststoffen. Op basis van de chemische eigenschappen van de bouwstenen werden meststoffen ontworpen die verschillende laboratoriumvalidaties ondergingen door middel van incubatieproeven vooraleer werd overgegaan tot veldexperimenten. Tussen de validatiestappen door werden de samenstellingen van de biogebaseerde meststoffen aangepast aan de behoeften van de stakeholders.

RAMIRAN (Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture Network) is een onderzoeks- en expertisenetwerk dat is opgezet om het gebruik van voedingsstoffen te verbeteren en de milieueffecten van dierlijke mest en ander organisch materiaal dat in landbouwsystemen wordt gebruikt, te minimaliseren. De conferentie wordt bijgewoond door deskundigen en stakeholders op het gebied van landbouw en residubeheer en biedt een platform om innovaties in deze sector te delen en verder te promoten.

Bekijk voor meer informatie de presentatie van Fien Amery van ILVO: Download de presentatie (PDF).

RusticaNewsletter

RusticaNewsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Rustica Project.

You have Successfully Subscribed!

Spring naar de inhoud