De RUSTICA-partners ontmoeten elkaar in Madrid voor een zevende consortiummeeting

Het RUSTICA consortium kwam samen voor een update en uitwisseling van expertise.

Het RUSTICA consortium kwam samen in Madrid, van 9 tot 11 oktober 2023 voor een zevende projectmeeting. Op het agenda van deze bijeenkomst, georganiseerd door IDConsortium, één van de partners: informatie-uitwisseling, updates van het reeds gedane werk, de gemaakte vooruitgang en het versterken van de interacties tussen de partners.

Bovendien vonden in de marge van de meeting twee cross-visits plaats:, een bezoek aan de Stichting Wetenschapspark Madrid en het Instituut voor onderzoek naar voedingswetenschappen (CIAL).

RusticaNewsletter

RusticaNewsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from Rustica Project.

You have Successfully Subscribed!

Spring naar de inhoud